MOTION là một tập thể của không gian khái niệm lối sống và sự kiện tại Việt Nam. Với một loạt các dự án thú vị nằm trong vành đai của chúng tôi và nhiều dự án sắp tới, chúng tôi được thúc đẩy bởi tầm nhìn trở thành người chơi hàng đầu trong lĩnh vực của chúng tôi và là một trong những tên tuổi của Việt Nam cho những sáng kiến và ý tưởng sáng tạo. Các địa điểm và dự án hiện tại của chúng tôi bao gồm Saigon OUTCAST, ROGUE, SOMA và Coracle Festival.

SAIGON OUTCAST

No. 188/1 Nguyen Van Huong

District 2, Ho Chi Minh City, VN

(Google Maps)

Tuesday - Sunday

10 am 'til 11:30 pm

  • Saigon Outcast on Facebook
  • Saigon Outcast on Instagram

ROGUE SAIGON

No. 13 Pasteur (Floors 2+)

District 1, Ho Chi Minh City, VN

(Google Maps)

 

Monday - Sunday

4 pm 'til 12 am

Friday + Saturday

4 pm 'til 2 am

  • Rogue Saigon on Facebook
  • Rogue Saigon on Instagram

SOMA ART LOUNGE

No. 6B Le Van Mien

District 2, Ho Chi Minh City, VN

(Google Maps)

Monday - Sunday

7:30 am 'til 12 am

Friday + Saturday

7:30 am 'til 2 am

  • Soma Art Lounge on Facebook
  • Soma Art Lounge on Instagram

CORACLE MUSIC FESTIVAL

Ven Biển, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, VN

(Google Maps)

29 November, 2019

  • Coracle Music Festival on Facebook
  • Coracle Music Festival on Instagram

Copyright@2012 Motion.Co.,Ltd All rights reserved